!!! MEGA BALÍK 2 !!!

€114.00

Ak chcete mať poruke pomôcky na zlepšenie komunikácie, pamäti, pozornosti, slovnej zásoby, jemnej motoriky a to všetko v jednom balíku, máme pre Vás náš mega balík 2.

Obsahuje sadu 25 pomôcok pekne upravených, prehľadne usporiadaných vo vrecúškach, aby ste mali po ruke všetko, čo potrebujete a mohli ho hneď využívať.

Naše pomôcky môžu používať deti od 2-3 rokov, systematicky sa spolu môžete učiť zlepšovať pozornosť, poznávať farby, vzory a rozširovať slovnú zásobu. Sú zamerané na rôzne oblasti z každodenného života, takže ich používaním okrem rozvoja logického myslenia pracujeme aj na rozširovaní slovnej zásoby. Navyše pomôcky obsahujú obrázky, ktoré majú deti so ŠVVP najradšej. Vytvorili sme ich na základe našich skúseností a Vašich referencií.

Čo naša sada 2 obsahuje?


1. Afrika - priraďovanie obrázkov z 2 častí
2. Bager - priraďovanie obrázkov z 3 častí
3. Jedlo - priraďovanie obrázkov z 2 častí
4. Nájdi rozdiel - kniha zameraná na pozornosť (dieťa hľadá rozdiel medzi obrázkami)
5. Asociácie predmety - priraďovanie správnych predmetov (asociácií)
6. Sekvencie -  priraďovanie jednoduchých tvarov podľa predlohy s postupným sťažením úloh

7. Snehuliak - priraďovanie správneho obrázku k predlohe (každý snehuliak má zmenenú niektorú časť tela - rozširujeme slovnú zásobu o pomenovanie častí tela a zlepšujeme pozornosť)

8. Tvary - priraďovanie obrázkov podľa predlohy s postupným sťažovaním úloh
9. Kúpeľňa - priraďovanie obrázkov z 2 častí (slovná zásoba zameraná na predmety v kúpeľni)
10. Nadradené pojmy - hračky - k obrázku priraďujeme 4 predmety, ktoré patria do určitého okruhu (napr. lopta a bábika patria k hračkám)
11. Domček - hľadáme druhú polovicu obrázku
12. Piškvorky - písanie podľa predlohy s postupným sťažením úloh

13.  Čo patrí na nohy? - Ku častiam tela priraďujeme obrázky oblečenia - rozširujeme slovnú zásobu a učíme sa na čo slúžia jednotlivé časti odevu

14. Áno - Nie - osvojujeme si abstraktné pojmy ÁNO a NIE

15. Sova - priraďujeme slabiky k obrázku s dopomocou

16. Spájame slabiky - spájame dve slabiky do slova (napr. ku obrázku ruka patria slabiky RU a KA.

17.Oblečenie - priraďovanie obrázkov z 2 častí zamerané na okruh oblečenie

18. Matematika - učíme sa číslice 1-10 (priraďujeme správny počet alebo číslicu)

19. Písmená 2 - hra na rozvoj čitateľskej zručnosti - priraďujeme začiatočné písmená

20. Zoraď obrázky - obrázky zoraďujeme od najmenšieho po najväčšie

21. Príšerky - Na každom obrázku sú dve príšerky s malým rozdielom (napr. príšerka má iné vlasy). Hľadáme rozdiely a rozvíjame slovnú zásobu o pomenovanie častí tela

22. Tričko - pomocou obrázkov spájame dve slová dokopy (napr. ŽLTÉ TRIČKO)

23. Hra na pozornosť - JEDLO - sada 36 kartičiek, pričom každý pár má jeden spoločný obrázok (zamerané na rozvoj slovnej zásoby z okruhu jedlo a pozornosti)

24. Hra na pozornosť - VECI OKOLO NÁS - sada 36 kartičiek, pričom každý pár má jeden spoločný obrázok (zamerané na rozvoj slovnej zásoby z okruhu veci okolo nás a pozornosti)

25. Hra na pozornosť - SLABIKY - sada 36 kartičiek, pričom každý pár má spoločnú jednu slabiku (rozvoj čitateľských zručností a pozornosti). Táto hra sa môže hrať viacerými spôsobmi (pozrite si príslušnú pomôcku v našom eshope)


Videá, ako s nimi pracovať nájdete pri jednotlivých pomôckach na našom eshope.

Všetky pomôcky sú zalaminované, zabalené, po obdržaní môžete ihneď použiť. 

Kúpou týchto pomôcok podporíte aj naše centrum, kde pracujeme s deťmi s rôznym hendikepom. ĎAKUJEME

Pomôcky z mega balíka 2 nie sú totožné s megabalíkom 1. 

Poštovné je zahrnuté v cene.