PDF - Sekvencie

€2.50

Pomôcka zameraná na rozvoj ľavej hemisféry, logiky, pozornosti a jemnej motoriky. Pri týchto úlohách dieťa začína chápať sekvencie a pokračuje v nich (napríklad čierna, biela, čierna, biela,...)

Úlohy sú radené od najjednoduchších po najťažšie, aby sa dieťa postupne dostalo k pochopeniu súvislostí. Pomôcka je určená pre začiatočníkov ale aj pokročilejších. Je takisto skvelým nástrojom ako systematicky postupovať v logických úlohách.

Pri týchto úlohách sa dospelý s dieťaťom učí vpisovať do jednotlivých okienok príslušný tvar. Postupuje sa v smere čítania (t.z. sprava doľava). Podľa predlohy dieťa vpisuje čiary alebo vyfarbí celé okienko. 

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Zasielame v PDF formáte.