Pracovný zošit - doplň písmená

€3.20

Pracovný zošit formátu A5 je zameraný na rozvoj komunikácie, pozornosti, grafomotoriky a poznávanie písmen. 

Na 24 stranách sa nachádzajú "doplňovačky". Postupujeme od ľahších slov na tri písmenká a postupne sa náročnosť zvyšuje.

Cieľom je ku každému obrázku doplniť začiatočné písmenko a v doplňovačke je ukryté slovíčko, ktoré spárujeme s obrázkom pod čiarou. Napríklad ku obrázkom veverička, lev a kôň doplníme prvé písmenká a vznikne nám slovíčko VLK.. to následne vyberieme z troch obrázkov pod čiarou.

Precvičujete slovnú zásobu? Učíte sa písmená? V tom prípade máte možnosť rozšíriť si komunikáciu o nové slovíčka a naučiť sa priradiť správne písmenko k obrázku a zároveň rozvíjať správne písanie písmen a priradiť slovíčko k obrázku. 
Na konci zošitu si všetko zhrnieme a výsledky tajničiek vpíšeme do správnych políčok.


Kategória Rozvoj čítania