Rozvoj komunikácie a reči

€30.00

Vypredané

Táto učebnica na 158 stranách ponúka množstvo obrázkov z našej každodennej reality na rozvoj komunikácie a reči.

Celá kniha je rozdelená do 10 kapitol. Každá kapitola sa venuje určitej oblasti pre deti so špeciálnymi potrebami na rozvoj komunikácie a reči. Od správnej výslovnosti písmena, cez rozširovanie slovnej zásoby po okruhoch (dopravné prostriedky, jedlo, slovesá...), až po spájanie slov a odpovede na otázky.
Každá kapitola je obohatená o úlohy, kde si deti zafixujú predchádzajúce učivo a vy si môžete otestovať dieťa, či porozumelo danej téme. 

Viac si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu:


https://youtu.be/tkW6GK3hNEg


https://youtu.be/SSqPjl_lFIo