Sekvencie

€4.50

Pomôcka zameraná na rozvoj ľavej hemisféry, logiky, pozornosti a jemnej motoriky. Pri týchto úlohách dieťa začína chápať sekvencie a pokračuje v nich (napríklad čierna, biela, čierna, biela,...)

Úlohy sú radené od najjednoduchších po najťažšie, aby sa dieťa postupne dostalo k pochopeniu súvislostí. Pomôcka je určená pre začiatočníkov ale aj pokročilejších. Je takisto skvelým nástrojom ako systematicky postupovať v logických úlohách.

Pri týchto úlohách sa dospelý s dieťaťom učí vpisovať do jednotlivých okienok príslušný tvar. Postupuje sa v smere čítania (t.z. sprava doľava). Podľa predlohy dieťa vpisuje čiary alebo vyfarbí celé okienko. Pomôcka je laminovaná, takže po použití sa dajú napísané tvary jednoducho zotrieť handričkou a môžete sa k nim vrátiť opakovane.

Táto pomôcka nemá kartičky. Je určené na to, aby dieťa samo dopisovalo do jednotlivých políčok správne tvary - opisovalo podľa vzoru, alebo pokračovalo v sekvenciách. Väčšinou to robíme s čiernou fixou, ktorú potom z lamina vieme zotrieť handričkou, aby boli knihy viackrát používané. Je to pomôcka, ktoré okrem pozornosti rozvíja aj grafomotoriku a schopnosť zapisovať správny tvar do daného políčka.


Vhodné pre deti od 4 rokov.

Poštovné je zahrnuté v cene.