Slabiky - učíme sa spájať slabiky

€6.90

Táto pomôcka je určená pre všetkých, ktorí sa učia pracovať so slabikami.  Rozvíjame čitateľské zručnosti, pozornosť, pamäť a jemnú motoriku.

Vo vrchnej časti strany je zobrazený obrázok, ktorý dieťa pomenuje (napr. SOVA). Následne do spodných políčok hľadá správne slabiky - SO a VA. (pod slabikami je jemný obrázok, ktorý dopomáha k správnemu učeniu).

Učenie hravou formou je efektívnejšie a dieťa si viac zapamätá.

Posielame v praktických uzatvárateľných vrecúškach.


Kategória Rozvoj čítania