Slabiky - učíme sa spájať slabiky 2

€5.50

Táto pomôcka je určená pre všetkých, ktorí sa učia pracovať so slabikami. Rozvíjame čitateľské zručnosti, pozornosť, pamäť a jemnú motoriku.

Ak sme už priraďovali slabiky k obrázkom s jemnou pomocou, čo tak skúsiť to bez pomoci? Na každej strane sú štyri obrázky s dvoma prázdnymi rámčekami, do ktorých patria slabiky. Sami zhodnotíte, akú veľkú pomoc dieťa ešte potrebuje, aby vložilo správnu slabiku do správneho rámčeka. Opakovaním sa upevňujú čitateľské zručnosti a zlepšuje sa výslovnosť a slovná zásoba.

Učenie hravou formou je efektívnejšie a dieťa si viac zapamätá.

Posielame v praktických uzatvárateľných vrecúškach.


Kategória Rozvoj čítania