Tvoríme dvojslovné spojenia

€12.20

Táto pomôcka je zameraná na rozvoj slovnej zásoby a tvorbu dvojslovných spojení.

V tejto sade nájdete 30 veľkých a 45 malých kariet.

Cieľom je rozšíriť slovnú zásobu o dvojslovné pomenovania s použitím podstatného a prídavného mena (napr. žlté tričko). Máme 15 veľkých kariet, na hornej časti sa nachádza obrázok (napríklad žlté tričko). Pod ním sú dve voľné políčka. Pomenujem obrázok ŽLTÉ TRIČKO a spolu s dieťaťom do prázdnych políčok priradíme dve kartičky (žltú farbu a tričko). Takto vytvoríme spojenie ŽLTÉ TRIČKO.

Alebo môžeme použiť ďalších 15 veľkých kariet, kde sa v hornej časti nachádzajú dva obrázky (ŽLTÁ a TRIČKO) a z malých kartičiek nájdeme už celistvý obrázok žltého trička.

Takto máme dva spôsoby, ako pracovať s pridávaním prídavných mien k podstatnému menu.

 Dieťaťu vizualizujeme tvorbu dvojslovných spojení a ľahšie si ich zapamätá a bude používať aj v bežnom živote.

Dodávame v uzatvárateľných vreckách, z tvrdého špineodolného materiálu :) (ak chytíte kartičku čokoládovými prstami, stačí obtrieť).