Vzory III.

€4.10

Pomôcka zameraná na rozvoj ľavej hemisféry, logiky, pozornosti a jemnej motoriky.

Úlohy sú radené od najjednoduchších po najťažšie, aby sa dieťa postupne dostalo k pochopeniu súvislostí. Nadväzuje na pomôcky Vzory I a Vzory II. Pomôcka je určená pre pokročilejších. Ale je takisto skvelým nástrojom ako systematicky postupovať v logických úlohách. 

Pri týchto úlohách sa dospelý s dieťaťom učí ukladať vpisovať do jednotlivých okienok príslušný tvar. Postupuje sa v smere čítania (t.z. sprava doľava). Podľa predlohy dieťa vpisuje čiary, neskôr písmeno X až sa dostane k vyfarbeniu trojuholníkov v rôznych formách. Pomôcka je laminovaná, takže po použití sa dajú napísané tvary jednoducho zotrieť handričkou a môžete sa k nim vrátiť opakovane.

Táto pomôcka nemá kartičky. Je určené na to, aby dieťa samo dopisovalo do jednotlivých políčok správne tvary - opisovalo podľa vzoru, alebo pokračovalo v sekvenciách. Väčšinou to robíme s čiernou fixou, ktorú potom z lamina vieme zotrieť handričkou, aby boli knihy viackrát používané. Je to pomôcka, ktoré okrem pozornosti rozvíja aj grafomotoriku a schopnosť zapisovať správny tvar do daného políčka.


Vhodné pre deti od 4 rokov.

Poštovné je zahrnuté v cene.