AKCIA - dve učebnice za zvýhodnenú cenu

€42.00

Vypredané

Ponúkame Vám dve naše učebnice za zvýhodnenú cenu, aby ste mohli s dieťatkom pracovať na komunikácii a zároveň aj rozvoji logiky, pozornosti a pamäti.

ROZVOJ KOMUNIKÁCIE A REČI:
Táto učebnica na 158 stranách ponúka množstvo obrázkov z našej každodennej reality na rozvoj komunikácie a reči. Je najobľúbenejšou pomôckou z ponúkaných učebníc a to nielen pre rodičov, ale aj špeciálnych pedagógov a logopédov pracujúcich so špeci deťmi.

Celá kniha je rozdelená do 10 kapitol. Každá kapitola sa venuje určitej oblasti pre deti so špeciálnymi potrebami na rozvoj komunikácie a reči. Od správnej výslovnosti písmena, cez rozširovanie slovnej zásoby po okruhoch (dopravné prostriedky, jedlo, slovesá...), až po spájanie slov a odpovede na otázky.
Každá kapitola je obohatená o úlohy, kde si deti zafixujú predchádzajúce učivo a vy si môžete otestovať dieťa, či porozumelo danej téme.

Viac si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu:
https://youtu.be/tkW6GK3hNEg
https://youtu.be/SSqPjl_lFIo

ROZVOJ LOGIKY:
Na základe našich skúseností a potrieb sme vytvorili pre deti s autizmom a narušenou komunikačnou schopnosťou sériu pracovných listov a učebníc na mieru tak, aby ste mohli využiť celú učebnicu a mohli pracovať na jednotlivých zručnostiach postupne v jednej knihe.

Prvým takýmto pracovným zošitom je náš rozvoj logiky, pamäte a pozornosti. Na 118 stranách nájdete úlohy zoradené od ľahších po ťažšie zoradené v okruhoch. Svoje dieťa môžete otestovať a ak prídete na niečo, v čom má rezervy, môžete riešiť tieto úlohy postupne, alebo pracovať na nich systematicky aj vo vlastnej réžii. Nájdete v nich rôzne témy, ktoré pomáhajú rozvíjať logické myslenie, ktoré sa aktívne zapája aj pri rozvoji komunikačných zručností a porozumenia.

Viac si môžete pozrieť tu:
https://youtu.be/nqno_PqPy-g


Kategória AKCIA