Sasacentrum

Novomeského 4738/2, 058 01 Poprad, Mail: sasacentrum@gmail.com, tel: 0903 288 873

Úvod

Venujeme sa deťom, ktoré majú problém najmä v komunikačnej oblasti, deťom s pervazívnymi vývinovými poruchami, oneskoreným vývinom, ADHD, ADD, poruchami správania.