Krátka chvíľa

Krátka chvíľa

Čítala som pár riadkov, ktoré sa ma veľmi dotkli a donútili ma zamyslieť sa nad niektorými situáciami v mojom živote.. tu sú:

"Mladé dievča nastúpilo do autobusu a posadilo sa. Na ďalšej zastávke nastúpila ušomraná, mrzutá staršia pani. Vtisla sa na sedadlo vedľa nej a zavalila ju mnohými svojimi taškami. Muž sediaci vedľa dievčaťa sa rozčúlil a spýtal sa jej, prečo sa nebráni. Dievča mu s úsmevom odpovedalo: "Nie je nutné hádať sa kvôli niečomu tak bezvýznamnému, veď naša spoločná cesta je tak krátka. Na ďalšej zastávke vystupujem."

Krásna odpoveď... Nie je nutné sa hádať kvôli niečomu tak bezvýznamnému, kvôli niečomu, čo nie je tak dôležité, veď naša spoločná cesta je tak krátka...
Kiežby každý z nás pochopil, aký pominuteľný je náš čas, nekazme si ho hádkami, zbytočnými argumentami a dokazovaním svojej pravdy, neodpustením, prejavovaním svojej nespokojnosti... To všetko je zbytočná strata času a energie...

Rozčúlil Vás niekto? Ukľudnite sa, pretože Vaša spoločná cesta je tak krátka...
Niekto Vás zradil, urazil alebo ponížil? Buďte kľudní a odpustite, pretože Vaša spoločná cesta je tak krátka...

Nech budeme mať akékoľvek potiaže, nezabudnime, že naša spoločná cesta je tak krátka.
Nikto nepozná dĺžku tejto cesty, nikto nevie, kedy sa zastaví.
Rešpektujme sa, odpúšťajme, chráňme sa navzájom... Buďme plní vďačnosti a radosti. 
Veď naša spoločná cesta je tak krátka.."


Takže nabudúce pomôže možno nádych, výdych, kúsok čokolády :)
Prajem nám, nech sa nám darí čo najlepšie.