Poďme si tých 10 jednoduchých krokov rozobrať...

Poďme si tých 10 jednoduchých krokov rozobrať...

1. Vytvárajte príležitosti na komunikáciu

Vytvárať príležitosť na komunikáciu je kľúčové. Ak dieťa nemá potrebu komunikovať alebo má málo príležitostí na komunikáciu, tak ju jednoducho nepoužíva.

Našim cieľom je vybudovať čo najviac príležitostí, aby mohlo o niečo požiadať alebo nám niečo zdeliť. Rodičia často robia chybu v tom, že všetky potrebné veci, ktoré dieťa chce má poruke. Tým pádom nie je nútené požiadať dospelého o niečo, čo práve potrebuje.

Často krát si to ani neuvedomujeme, preto prvým krokom bude – zamerať sa na vytváranie nových komunikačných príležitostí. Ako na to?

Jednoducho mu to trošku „sťažíme“. Budeme vyžadovať, aby niečo vykonalo, ukázalo, povedalo, kým dostane vec, po ktorej túži.

Ak napríklad chce piť čaj, tak nedávame pohár s čajom tak, aby ho malo vždy na dosah. Myslím, že mamka veľakrát vie, po čom asi dieťa túži. Ak je smädné, zoberieme pohár s čajom do ruky a chceme, aby sa na nás aspoň pozrelo, ukázalo naň (alebo si vypýtalo čaj jednoduchým slovom).


Vytvárajte čo najviac príležitostí, aby „muselo“ komunikovať, len tak bude môcť trénovať nové komunikačné zručnosti.

2. Budujte očný kontakt

Očný kontakt je pri komunikácii kľúčový. Ako chceme zdeliť informáciu niekomu, kto nám nedáva žiadnu pozornosť?

Preto krokom číslo 2 je budovanie očného kontaktu. Pozerá sa na vás dieťa často? Pozerá vám do očí, keď mu niečo hovoríte?

Ak nie, tak očný kontakt začnite trénovať.

Ako na to?

Začnite svoje dieťa pozorovať. Aj ono komunikuje očami. Možno ak po niečom túži, zahľadí sa na danú vec. To je tá správna príležitosť, na tréning očného kontaktu.

 Ak viem, že je smädné a pozerá sa v tú stranu, kde by mal byť pohár s čajom, tak ho veľmi rýchlo vezmem do rúk a vložím si ho do zorného uhla medzi moje oči a oči dieťaťa tak, aby sa muselo pozrieť aj na mňa. Ak sa pozrie, jednoducho mu ako odmenu dám vytúžený pohár s čajom. Takto môžete trénovať očný kontakt s čímkoľvek.

Vyžadujte ho, kým dieťa niečo dostane. A začnite vecami, ktoré práve potrebuje. Bude určite viac motivované, akoby ste začali s niečím iným.

3. Hovorte jednoducho

Predstavte si, že sa učíte nový jazyk. A niekto Vám začne rozprávať: „Janíčko, prosím ťa, poď sem, ideme si obuť topánky, aby sme mohli ísť von.“ – je to príliš veľa slov a keď nerozumiete, nepočúvate.

Skúste rozprávať jednoducho. Alebo čo najjednoduchšie. Obzvlášť, ak chcete pozornosť dieťaťa. Čo mu chcete povedať? Čo je z tej vety to najpodstatnejšie?

Chcete, aby si obulo topánky. Dve slová. Takto vyberiete to najpodstatnejšie z vety a dieťa Vám bude venovať viac pozornosti, pretože bude lepšie rozumieť. Jednoduchšie bude pre vás aj zistiť, čo presne nerozumie z danej vety a môžete na tom pracovať ďalej.


4. Pracujte na motorike (hrubej aj jemnej)

Hrubá a jemná motorika úzko súvisí aj s rozvojom komunikácie. Niektoré štádia vývoja dieťaťa sa jednoducho nedajú preskočiť a ak chceme pracovať na komunikácii, tak nemôžeme obísť túto veľmi dôležitú oblasť.

Ako na to?

Pri rozvoji hrubej motoriky to je jednoduché - preliezanie, podliezanie, plazenie, skákanie - to všetko sú aktivity, ktoré hrubej motorike napomôžu v napredovaní. Tieto činnosti nás doprevádzajú denno-denne všade. 

V jemnej motorike môžeme aktivity prispôsobiť schopnostiam nášho dieťaťa. Čo zvládne a čo bude pre neho zábava. 


5. Rozvíjajte ľavú hemisféru

Čo je tam také zaujímavé, žeby sme mali práve rozvíjať ľavú hemisféru? ... no, takisto ako rozvoj motoriky úzko súvisí s komunikačným centrom, takisto aj aktivity, ktorými podporujeme rozvoj ľavej hemisféry nám v konečnom dôsledku pomôžu "rozpumpovať" komunikáciu.

Ako na to?

Úlohy, ktoré rozvíjajú logiku, technické myslenie, postupnosť krokov sú to pravé orechové. Pár takýchto úloh máme systematicky rozpracované v našom e-shope. Je dôležité, aby úlohy neboli príliš jednoduché, ale ani príliš náročné, aby dieťa neodradili. Ak zvládne niečo, čo ešte pred týždňom nevedelo, bude to motivačné nie len preňho, ale určite aj pre vás.


6. Pracujte systematicky

Ak sa chcem dostať na vrchol veže, musím najprv zdolať prvý schod. A potom posúvať jednu nohu pred druhú, aby som sa postupne dostala až hore. Takisto to je aj v komunikácii. Práca na nej by mala byť systematická, aby bola podporená funkčnosť - o to nám predsa ide, aby dieťa vedelo rozprávať funkčne.

Tu by bolo fajn, aby Vám v tom pomohol niekto, kto má už skúsenosti ako pracovať systematicky a urobil protokol na mieru pre Vaše dieťa. Pokiaľ by ste potrebovali pomoc, sme tu pre Vás, kontakt je uvedený na Home page.


7. Vyhnite sa nechceným slovíčkam, ktoré pomenúvajú všetko

Ak má Vaše dieťa naozaj veľmi malú slovnú zásobu, respektíve slovná zásoba obsahuje pár slov, vyhnite sa prosím naučeniu "čarovných" slovíčok, ktoré môžu byť nakoniec kontraproduktívne.

Aké slovíčka to sú? 

Napríklad "toto". Slovíčko toto pomenúva všetko. A my predsa chceme budovať komunikáciu a chceme, aby dieťa na čaj povedalo čaj, na záchod záchod.. 

Prosím, ďakujem, .. - byť zdvorilý má svoj čas. Nenaučte dieťa prosiť niečo, keď nerozumie tomuto slovíčku. 


8. Každá vec má svoj názov

Banán je banán, mlieko je mlieko, pohár je pohár. Pomenúvajte veci pravým menom. Vyhnite sa zdrobneninám a skomoleninám slov. Chceme predsa svoje deti naučiť rozprávať funkčne a tak, aby im rozumeli všetci. Je fajn, ak sa skryjem za "firhang" a toto bude jedno z prvých slov, ktoré sa moje dieťa naučí. Ale v Bratislave mu rozumieť nebudú.  

9. Využívajte alternatívnu komunikáciu

Ak máte problém s vysvetľovaním kam ideme, čo budeme robiť, čo chceš jesť.. alebo naopak, ak my máme problém zistiť informáciu od dieťaťa je fajn pomôcť si alternatívnou formou komunikácie. Čo to znamená? 
Môžeme používať jednoduché obrázky, piktogramy, symboly, posunky. Každý komunikačný kanál, ktorý vieme využiť v náš prospech, je náš plusový bod.
Ako používať obrázky? Návod na to, žiaľ nie je na pár viet. Na internete je mnoho článkov na túto tému, stačí si zadať do googlu slová ako "PEC", "alternatívna a augmentatívna komunikácia" alebo priamo vyhľadať symboly.


10. Netlačte príliš na pílu

No a nakoniec to najdôležitejšie. Naše deti sú stále deťmi. A majú právo byť také, aké sú. Je tenká hranica medzi "chcieť z toho vyťažiť čo najviac" a "prepísknuť to". A tak ako je to s deťmi, je to aj s nami. Život nie je beh na krátku trať, ale dlhý ultramaratón, rozložme si sily a pracujme tak, aby to bavilo nás, aj našu rodinu.
Prajem vám, aby sa vám darilo čo najlepšie :).