Časopis ŠPECI DETI 4 - O jedle

€7.50

Štvorka je zameraná na okruh jedlo a kuchyňa.

Aký náš časopis vlastne je? A prečo? - pretože aj naše deti by mali mať časopis len pre seba, kde nájdu veci, ktoré ich zaujímajú a ktoré zvládnu, na druhej strane ale nie príliš ťažké, aby ich to neznechutilo.

Ako ste u nás zvyknutí, je vytlačený na kvalitnom papieri, s množstvom obrázkov.

V štvorke sa venujeme jedlu, ovociu, zelenine, nástrojom, ktoré môžeme nájsť v kuchyni.. Časopis obsahuje grafomotorické cvičenia, plno obrázkov na rozvoj slovnej zásoby a porozumenia, ale takisto aj cvičenia na matematiku, precvičovanie písmen, pozornosti a logického myslenia.
Ak sa venujete nejakému okruhu dlhší čas, upevní sa slovná zásoba lepšie a do repertoára dieťatka pribudnú nové slová a zručnosti.


Tento časopis sme ušili na mieru pre naše špeci deti, aby sa hravou formou naučili nové zručnosti a upevnili tie, ktoré už majú. Chceme sa venovať témam, s ktorými sa stretávame v reálnom živote, ale ktoré deti aj zaujímajú.

Nasledujúca päťka bude venovaná hračkám, veciam a predmetom, s ktorými sa deti denne stretávajú.