210 kariet - TRÉNUJEME PREDLOŽKY

€15.00

Sada 210 laminovaných kariet veľkosti 7x7 cm  a 7x14 cm slúži na rozvoj slovnej zásoby v oblasti porozumenia a zároveň aj správny nácvik pri aktívnom používaní z okruhu PREDLOŽKY.

105 kariet obsahuje INŠTRUKCIU (napr. na stole je pohár), každé slovo má svoje vizuálne znázornenie, takže dieťa slovnému spojeniu ľahšie začína rozumieť. Ku inštrukciám hľadáme obrázok, ktorý obsahuje stôl, na ktorom je pohár). Pracujeme s najbežnejšími slovnými spojeniami a predmetmi, ktoré máme v domácnosti (stôl, stolička, pohár, kvet, taška, krabica) v rôznych variantoch, aby sme si overili, či dieťatko skutočne rozumie.
V aktívnej slovnej zásobe zároveň nacvičujeme správny slovosled a porozumenie jednotlivých slov a ich významu.
Poslúžia Vám dlhý čas, pretože ako prvé trénujeme porozumenie a neskôr aktívne používanie slovných spojení.

Neskôr môžeme v aktívnej slovnej zásobe prejsť aj na rozvitý opis obrázku.

Karty sú vytvorené s láskou pre deti, ktoré pracujú na slovnej zásobe a pre všetkých tých, ktorí s nimi pracujú, aby mali dosť materiálu na dlhé obdobie.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach na lepšie uskladnenie.

Kategória Slovná zásoba