240 kariet na rozvoj POROZUMENIA

€18.60

Sada 240 laminovaných kariet veľkosti 7x10 cm slúži na rozvoj slovnej zásoby.

Poslúži Vám dlhý čas, pretože ako prvé môžeme s dieťatkom trénovať POROZUMENIE. Obsahuje inštruktáž na rozvoj porozumenia (napríklad najprv z kariet na stole, kde je chlapec, dievča, dedko, babka, muž - hľadáme chlapca.. Potom medzi chlapcami, ktorí majú zvieratko hľadáme chlapca so psom, kto sedí, kto skáče, kto je na hojdačke).
Pri rozvoji porozumenia postupujeme k zložitejším otázkam - napríklad medzi osobami, ktoré majú červené tričko hľadáme chlapca s červeným tričkom.. alebo medzi osobami, ktoré majú na hlave pokrývku hľadáme tých, ktorí majú klobúk).
Ak sme porozumenie natrénovali, môžeme zadávať "chytáčiky" a zložitejšie vety - medzi deťmi, ktoré ležia hľadáme podľa konkrétnych znakov jeden obrázok.

Okrem porozumenia nám neskôr karty poslúžia aj na rozvoj aktívnej slovnej zásoby.. Závisí od slovnej zásoby konkrétneho dieťatka, s ktorým môžete jednotlivé obrázky opisovať. 
Napríklad:
Kto je na obrázku? "chlapec"
Akej farby má tričko? "červené"
Čo drží v ruke? "loptu"
Je veselý alebo smutný? "veselý"..

Neskôr môžeme v aktívnej slovnej zásobe prejsť aj na rozvitý opis obrázku.

Karty sú vytvorené s láskou pre deti, ktoré pracujú na slovnej zásobe a pre všetkých tých, ktorí s nimi pracujú, aby mali dosť materiálu na dlhé obdobie.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach na lepšie uskladnenie.

Kategória Slovná zásoba