Asociácie - zvieratá (čo jedia a kde bývajú)

€6.60

Často sa stretávame s tým, že naše deti majú problém s priraďovaním asociácií.

Na tejto 11 stranovej pomôcke spolu s 30 zalaminovanými kartičkami sa zameriavame na to, aby sme vedeli pomenovať a priradiť Čo zvieratká jedia a Kde bývajú.
Otázky klaďte podľa porozumenia Vášho dieťatka. Hravou formou sa deti učia rýchlejšie a efektívnejšie.

Video nájdete tu:

https://youtu.be/AcPWNh5odEc

Zameriavame sa na zlepšenie slovnej zásoby, logického myslenia, pozornosti, pamäti a jemnej motoriky.

Zasielame v uzatvárateľných vrecúškach, aby sa Vám nič nezapatrošilo.