Dobble - MNOŽNÉ ČÍSLO

€9.60

Tréning tvorby množných čísel môže byť aj hravý a zábavný.
Naše dve hry dobble sú zamerané na tvorbu množných čísel a pomenovaní z okruhu ZVIERATÁ a JEDLO.

Dobble JEDLO
je sada 36 zalaminovaných kariet, na každej karte je 8 obrázkov. Princíp hry je ten, že položíte na stôl dve kartičky a dieťa hľadá, ktorý obrázok na oboch kartách je rovnaký. Práve pomenovania robia túto hru zaujímavou, pretože môžete nájsť spoločný obrázok MALINA, ale takisto MALINY.. (alebo banán a banány).. V hre dieťa pomenuváva obrázky a ľahšie si osvojí množné čísla. 
Vyhráva ten, kto nájde viac zhodných obrázkov.

Dobble ZVIERATÁ
je sada 36 zalaminovaných kariet, na každej karte je 8 obrázkov. Princíp hry je ten, že položíte na stôl dve kartičky a dieťa hľadá, ktorý obrázok na oboch kartách je rovnaký. Práve pomenovania robia túto hru zaujímavou, pretože môžete nájsť spoločný obrázok MEDVEĎ, ale takisto MEDVEDE.. (alebo ježko a ježkovia..). V hre dieťa pomenuváva obrázky a ľahšie si osvojí množné čísla.
Vyhráva ten, kto nájde viac zhodných obrázkov.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach na lepšie uskladnenie.

Kategória Slovná zásoba