Hádaj na čo myslím - Jedlo

€7.90

Spoločenská hra zameraná na rozvoj porozumenia, komunikácie a slovnej zásoby a abstraktného myslenia.
Deti s problémami v oblasti komunikácie majú častokrát problém aj v abstraktnom myslení a nedokážu popísať predmety a javy, ktoré nevidia a nepoznajú. Práve preto chceme túto oblasť rozvíjať hravou formou pomocou témy, ktorá ich zaujíma.

Hra pozostáva zo 104 kariet a návodu. 52 kariet znázorňuje rôzne obrázky ovocia a zeleniny a 52 kariet je popisných, kde ku každému obrázku zisťujeme akej je farby, aký má tvar, kde rastie, či je veľké alebo malé, či je to ovocie alebo zelenina a akým písmenkom začína.
Ako ju vlastne hrať? Závisí od úrovne porozumenia dieťatka, ale jednou z možností je vyložiť na stôl karty obrázkov, ktoré budeme vidieť. Z druhej kopy, kde sú popisné karty vytiahneme jednu, prečítame charakteristiku ovocia a vyhľadáme ten správny obrázok, ktorý patrí k popisu. Zámerom hry je to, aby podľa obrázkov dieťa samo rozvíjalo slovnú zásobu a aspoň čiastočne popísalo základné charakteristiky ovocia alebo zeleniny. Viacnásobným hraním hry si dieťa začína rozvíjať abstraktné myslenie a môžete skúsiť neskôr hľadať jedlá bez vizuálnej pomôcky (bez popisnej karty), len na základe Vami hovoreného popisu.
Pri našej práci s deťmi ich táto hra zaujala a bavila, obzvlášť ak sme pridali na stôl aj skutočné ovocie a zeleninu a mohli ju ohmatať, ovoňať, ochutnať..

(v príprave  Hádaj na čo myslím - PREDMETY)

Posielame v krabičke, v uzatvárateľných vrecúškach s popisom.

Kategória Slovná zásoba