Hádaj na čo myslím - PREDMETY

€8.50

Spoločenská hra zameraná na rozvoj porozumenia, komunikácie a slovnej zásoby a abstraktného myslenia.

Deti s problémami v oblasti komunikácie majú častokrát problém aj v abstraktnom myslení a nedokážu popísať predmety a javy, ktoré nevidia a nepoznajú. Práve preto chceme túto oblasť rozvíjať hravou formou pomocou témy, ktorá ich zaujíma.

Hra pozostáva zo 112 kariet. 56 kariet znázorňuje rôzne obrázky predmetov, s ktorými sa deti často stretávajú a 56 kariet je popisných, kde ku každému obrázku zisťujeme akej je farby, akú má veľkosť, kde predmet môžeme nájsť (kúpeľňa, kuchyňa, záhrada, ihrisko...), čo s danou vecou robíme (umývame zuby, varíme, jeme, pijeme...) a akým písmenkom sa začína.

Ako ju vlastne hrať?
Závisí od úrovne porozumenia dieťatka, ale jednou z možností je vyložiť na stôl karty obrázkov, ktoré budeme vidieť. Z druhej kopy, kde sú popisné karty vytiahneme jednu, prečítame charakteristiku predmetu, ktorý patrí k popisu.
Pre pokročilejších študetov je zámerom hry, aby podľa obrázkov dieťa samo rozvíjalo slovnú zásobu a a aspoň čiastočne popísalo základné charakteristiky predmetov. Viacnásobným hraním hry si dieťa začína rozvíjať abstraktné myslenie a môžete skúsiť neskôr hľadať predmety bez vizuálnej pomôcky (bez popisnej karty), len na základe Vami hovoreného popisu.
Pri našej práci s deťmi ich táto hra zaujala a bavila, obzvlášť ak sme pridali na stôl aj skutočné predmety..


Posielame v krabičke, v uzatvárateľných vrecúškach s popisom.

Kategória Slovná zásoba