Hádaj na čo myslím - ZVIERATKÁ

€7.90

Spoločenská hra zameraná na rozvoj porozumenia, komunikácie a slovnej zásoby a abstraktného myslenia.
Deti s problémami v oblasti komunikácie majú častokrát problém aj v abstraktnom myslení a nedokážu popísať predmety a javy, ktoré nevidia a nepoznajú. Práve preto chceme túto oblasť rozvíjať hravou formou pomocou témy, ktorá ich zaujíma.

Hra pozostáva zo 104 kariet a návodu. 52 kariet znázorňuje rôzne zvieratá a 52 kariet je popisných, kde ku každému zvieratku zisťujeme akej je farby, koľko má nôh, kde býva, či je veľké alebo malé, ako sa hýbe (pláva? skáče? chodí?) a čo jedáva, alebo najcharakteristickejší znak zvieratka.
Ako ju vlastne hrať? Závisí od úrovne porozumenia dieťatka, ale jednou z možností je vyložiť na stôl karty zvierat, ktoré budeme vidieť. Z druhej kopy, kde sú popisné karty vytiahneme jednu, prečítame charakteristiku zvieratka a vyhľadáme to správne zvieratko, ktoré patrí k popisu. Zámerom hry je to, aby podľa obrázkov dieťa samo rozvíjalo slovnú zásobu a aspoň čiastočne popísalo základné charakteristiky zvieratka. Viacnásobným hraním hry si dieťa začína rozvíjať abstraktné myslenie a môžete skúsiť neskôr hľadať zvieratá bez vizuálnej pomôcky (bez popisnej karty), len na základe Vami hovoreného popisu. 
Pri našej práci s deťmi ich táto hra zaujala a bavila, obzvlášť ak sme k zvieratkám neskôr pridávali rôzne zvuky :).

(v príprave Hádaj na čo myslím - JEDLO a Hádaj na čo myslím - PREDMETY)

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach s popisom. 

Kategória Slovná zásoba