Hráme sa so slabikami

€5.60

Učíte sa slabiky? Tak táto hra skvele preverí a zocelí čitateľské zručnosti. Na 36 kartičkách je 8 slabík (spolu 55 slabík, ktoré môžeme upevniť). Pri každom páre kartičiek je zhodná jedna slabika.. 

Hra sa dá hrať dvoma spôsobmi:
1. na stôl vyložíme dve kartičky a kto prvý nájde zhodnú slabiku, dostáva bod
2. na stôl vyložíme dve kartičky a ten, kto zo slabík vytvorí slovo, dostáva bod. 
V oboch prípadoch vyhráva hráč, ktorý získa najviac bodov

Ak sa učíte slabiky a nechcete túto hru využívať na spoločenské účely, tak jednoducho s dieťatkom hľadáme zhodné slabiky na dvoch kartičkách.

Budovanie rôznych zručností (vrátane čitateľských) pri hre je zábavnejšia a efektívnejšia forma učenia.

Karty sú laminované a špineodolné.Kategória Rozvoj čítania