Hra na pozornosť -veci okolo nás

€5.60

Táto hra obsahuje 36 kartičiek. Každá kartička má 8 obrázkov. A pri každom páre kartičiek je jeden obrázok zhodný. Okrem pomenovania obrázkov hľadáme jeden, ktorý je zobrazený na oboch.. ktorý to je? :)

V tejto sade sa venujeme téme VECI OKOLO NÁS. Máme 55 slov, ktoré môžeme touto hrou precvičiť a naučiť sa. Obrázky sú jasné a zreteľné, aby si deti nemohli predmet pomýliť s niečím iným.
Budovanie slovnej zásoby pri hre u detí je niekoľkonásobne vyššia ako pri iných činnostiach.

Karty sú laminované a špineodolné.Kategória Slovná zásoba