Jednosmerovky - jedlo

€5.10

Tieto jednosmerovky sú zamerané na precvičenie čítania, logického myslenia a rozširovania slovnej zásoby.

10 listov formátu A4 obsahuje 9 jednosmeroviek s témou jedlo. Na každej strane je tabuľka a pod tabuľkou jednotlivé slovíčka, ktoré deti v tabuľke hľadajú.

Všetky slovíčka sú radené presne tak, ako sa učíme s deťmi čítať (z pravej strany do ľava). Po tom, čo nájdeme slovíčko, pomôcku vyškrtneme a môžeme sa pustiť do ďalšieho slova.

Strany sú laminované a viazané hrebeňovou väzbou.

Kategória Rozvoj čítania