Obrázkové čítanie - O rodine A4

€7.80

Obrázkové čítanie o rodine je zamerané predovšetkým na rozvoj slovnej zásoby a tvorbu viet.

Deti čítaním krátkych príbehov o jednotlivých členoch rodiny skladajú zo slovíčok krátke vety. Každé slovo je znázornené obrázkom, takže pomocou vizualizácie rozumejú vete a prečítanému príbehu. Ku každému príbehu je strana zameraná na tvorbu dvojslovných spojení z predchádzajúceho príbehu.

V príbehoch nie sú žiadne rozprávkové postavičky, ale čo najlepšie vyobrazení členovia klasickej rodiny, ktorí vytvárajú príbeh o tom kde sú a čo robia.

Kniha formátu A4 - laminovaná a viazaná hrebeňovkou obsahuje 15 listov.

Kategória Slovná zásoba