Poďme tvoriť vety 1

€7.10

Táto pomôcka je zameraná na rozvoj slovnej zásoby a tvorbu jednoduchých viet.

V tejto sade nájdete šablónu na prikladanie slov a 45 kariet.

Cieľom je rozšíriť slovnú zásobu o trojslovné vety, s použitím pomenovania KTO, slovesa ČO ROBÍ a predmetu ČO. Zadané vety môžete variovať podľa svojej potreby a neustále tak vytvárať nové spojenia. Napríklad:

Mama varí čaj. Babka varí špagety. Tato varí polievku.
Tato pije džús. Chlapec pije vodu. Dievča pije čaj.
Chlapec kreslí auto. Dievča kreslí obrázok. Dedko kreslí ruky.
Mama umýva tanier. Tato umýva auto. 
Dedko drží košík. Babka drží dvere. Dievča drží knihu.

Pri obrázku KTO môžete použiť aj svoje vlastné fotografie, aby ste danú vetu zafixovali na svojich vlastných rodinných príslušníkov.
Slovíčka na kartičkách sú vyberané tak, aby boli použiteľné aj v bežnom živote a dieťatko si naučenú vetu mohlo vyskúšať aj "v praxi".. 

Takouto formou si vizualizujeme s dieťatkom jednotlivé slová vo vete a bude vedieť skladať trojslovné vety ľahšie a rýchlejšie. Pod každým obrázkom je slovné označenie, takže ktokoľvek bude s dieťaťom precvičovať vety, použije rovnaké slová, ktoré fixujeme do pamäti.

Dodávame v praktickej krabičke a uzatvárateľných vreckách, z tvrdého špineodolného materiálu :) (ak chytíte kartičku čokoládovými prstami, stačí obtrieť).Kategória Slovná zásoba