Prečítaj a zakrúžkuj - PDF

€2.10

Pracovné listy zamerané na rozvoj čítania. Deti pri každom obrázku čítajú slovíčka a vyberú jedno, ktoré označuje obrázok.

Slová a obrázky, s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote, maximálne dvojslabičné.

Po pripísaní platby posielame v PDF formáte na uvedený mail.
V prípade, ak Vaša objednávka obsahuje iba PDF súbory, poštovné samozrejme neplatíte.

Kategória PDF