Prečítaj a zakrúžkuj - Pracovné listy

€4.90

Pracovné listy zamerané na rozvoj čítania. Deti pri každom obrázku čítajú slovíčka a vyberú jedno, ktoré označuje obrázok. 

Slová a obrázky, s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote, maximálne dvojslabičné. 

20 pracovných listov formátu A4, laminovaných a viazaných hrebeňovkou, aby ste ich mohli používať znova.

Kategória Rozvoj čítania