Priraď obrázky k písmenku

€6.80

Spoznávame jednoduchou hrou písmenká a funkčne priraďujeme obrázky k danému písmenku.. Napríklad čo patrí k písmenku G? Guma, Gombík, Gitara... Deti spoznávajú jednotlivé písmená a riešia úlohu, kde musia priradiť správny obrázok podľa začiatočného písmenka.

Hravou formou rozvíjame pozornosť, logické myslenie, slovnú zásobu a čitateľské zručnosti.

Pomôcka formátu A5 obsahuje 12 listov a 66 zalaminovaných kartičiek s farebnými obrázkami, ktoré deti identifikujú.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach kvôli lepšej uskladniteľnosti.


Kategória Rozvoj čítania