Rozvoj čítania - Slabiky

€5.30

Pomôcka zameraná na rozvoj čítania a slovnej zásoby. Dieťa ku každému obrázku priraďuje začiatočné slabiky slova (koza - KO).

Vhodné pre všetky deti, ktoré začínajú s učením čítania. Rozvíja komunikáciu, slovnú zásobu a pozornosť.Kategória Rozvoj čítania