Rozvoj čítania - Začíname s písmenami

€5.30

Pomôcka zameraná na rozvoj čítania a slovnej zásoby. Dieťa ku každému obrázku priraďuje začiatočné písmeno slova (lev - L).

Vhodné pre všetky deti, ktoré začínajú s učením písmen. Rozvíja komunikáciu, slovnú zásobu a pozornosť. 

Ako s nimi pracovať? Pozrite si v našom videu:


Kategória Rozvoj čítania