Sada pracovných listov- Jedlo, Zvieratká, Doprava

€9.50

Tri témy spracované v pracovných listoch, kde môžeme rozvíjať slovnú zásobu daného okruhu (jedlo, zvieratá a doprava) s úlohami na prira´dovanie, počítanie, grafomotoriku a komunikáciu.

Formátu A4, bez laminovania, pretože ich môžete strihať, lepiť, dopisovať a vyfarbovať podľa ľubovôle.


Kategória Pracovné listy