Sada ROZVOJ ČÍTANIA

€28.50

Sada 5 kusov pomôcok na rozvoj čítania. Môžeme sa spolu hravou formou učiť písmená, slabiky a zo slabík začať tvoriť slová.

1. PÍSMENÁ 
Priraďujeme k obrázkom najprv začiatočné písmeno slova (napríklad L - Lev). 
2. SLABIKY -   Dieťa ku každému obrázku priraďuje začiatočné slabiky slova (koza - KO, jablko - JA). Učíme sa postupne spájať dve písmená do slabiky.
3. SLABIKY - Spájanie -  Vo vrchnej časti strany je zobrazený obrázok, ktorý dieťa pomenuje (napr. SOVA). Následne do spodných políčok hľadá správne slabiky - SO a VA. (pod slabikami je jemný obrázok, ktorý dopomáha k správnemu učeniu). Začíname spolu spájať dve slabiky. (vždy ešte ale máme k dispozícii pomoc vo forme jemného obrázku v pozadí)
4. SLABIKY - spájame slabiky do slov -  Ak sme už priraďovali slabiky k obrázkom s jemnou pomocou, čo tak skúsiť to bez pomoci? Na každej strane sú štyri obrázky s dvoma prázdnymi rámčekami, do ktorých patria slabiky. Sami zhodnotíte, akú veľkú pomoc dieťa ešte potrebuje, aby vložilo správnu slabiku do správneho rámčeka. Opakovaním sa upevňujú čitateľské zručnosti a zlepšuje sa výslovnosť a slovná zásoba.
5. HRA SO SLABIKAMI  - Táto hra skvele preverí a zocelí čitateľské zručnosti. Na 36 kartičkách je 8 slabík (spolu 55 slabík, ktoré môžeme upevniť). Pri každom páre kartičiek je zhodná jedna slabika..

Hra sa dá hrať dvoma spôsobmi:
1. na stôl vyložíme dve kartičky a kto prvý nájde zhodnú slabiku, dostáva bod
2. na stôl vyložíme dve kartičky a ten, kto zo slabík vytvorí slovo, dostáva bod.
V oboch prípadoch vyhráva hráč, ktorý získa najviac bodov

Ak sa učíte slabiky a nechcete túto hru využívať na spoločenské účely, tak jednoducho s dieťatkom hľadáme zhodné slabiky na dvoch kartičkách.

Všetko posielame v praktických uzatvárateľných vrecúškach, ktoré sa dajú používať opakovane.

Kategória Rozvoj čítania