Sekvencie hravou formou

€4.50

Pomôcka zameraná na rozvoj ľavej hemisféry, logiky, pozornosti a jemnej motoriky.
Pri týchto úlohách dieťa začína chápať sekvencie. Čo sú to sekvencie? Opakujúce sa časti celku (napríklad čierna, biela, čierna, biela,...). Učí sa pokračovať v postupnosti, čo rozvíja nielen logické myslenie, ale aj  celkovú pozornosť. 

Úlohy sú radené od najjednoduchších po najťažšie, aby sa dieťa postupne dostalo k pochopeniu súvislostí. Pomôcka je určená pre začiatočníkov ale aj pokročilejších. Je takisto skvelým nástrojom ako systematicky postupovať v logických úlohách.

Pomôckou budú aj kartičky so vzormi, ktoré môžeme priradiť. Okrem farieb pracujeme aj so zvieratkami, takže aj pre začínajúcich študentov je táto pomôcka ľahšie pochopiteľná.