Učíme sa ÁNO - NIE

€4.50

Vedieť vyjadriť súhlas a nesúhlas je v komunikácii veľmi dôležité. S touto pomôckou sa môžete učiť áno/nie aj u detí, ktoré majú problém s porozumením. Je dobré pri učení týchto abstraktných pojmov vizualizovať, aj preto ponúkame pomôcku s obrázkami, aby ste vedeli dieťaťu ukázať a pochopiť slovo ÁNO a NIE

Každú našu pomôcku posielame v praktickom uzatvárateľnom vrecúšku. 

Kategória Slovná zásoba