Učíme sa číslice - rozvoj grafomotoriky

€4.10

Na rozvoj grafomotoriky a písanie číslic máme pre Vás 11 listov formátu A4 (laminované, viazané hrebeňovkou), kde si môžete trénovať písanie jednotlivých číslic.

Nemusíte používať len na písanie fixou (môžete neskôr zotrieť mokrou handričkou a používať znovu a znovu), ale jednotlivé číslice môžete formovať z plastelíny, čím si dieťatko osvojí tvar číslice a jednoduchšie sa mu bude s touto číslicou pracovať.


Kategória Grafomotorika