Učíme sa odpovedať na otázky - Čo sa stalo POTOM?

€6.60

Poďme sa spolu naučiť funkčne odpovedať na otázky súvisiace s časom, ktoré sa začínajú ČO SA STALO POTOM. A učíme sa rozoznávať budúci čas a predpokladať, čo sa môže stať, ak...

Rozvíjame slovnú zásobu, pozornosť, logické myslenie a jemnú motoriku.

Niekedy dieťaťu chcete povedať, že urobíme toto a toto a POTOM pôjdeme tam a tam. Ale pochopiť to, je druhá vec. Aj preto prinášame túto 13 stranovú pomôcku spolu s 12 zalaminovanými kartičkami, na ktorej trénujeme časovú súvislosť pri tvorbe "príbehu. Chlapec spadol, mal poranené koleno... čo sa stalo POTOM? Obviazali sme koleno.

 Takto sa pomocou vizualizácie odpovedí učíme pojem o čase a spájame si otázku ČO SA STALO POTOM do súvislosti s tým, čo chceme od dieťaťa vedieť, alebo čo mu chceme povedať. Ku každej knižke pridávame vlastnú "tabuľku", kde môžete použiť svoje vlastné fotky, alebo obrázky, aby ste sa naučili pochopiť budúci čas aj vo svojom vlastnom prostredí.

Knižku spolu s kartičkami posielame vo vrecúškach, aby sa Vám pri používaní nezapatrošili :).


Kategória Slovná zásoba