Učíme sa odpovedať na otázky - Čo sa stalo PREDTÝM?

€6.60

Poďme sa spolu naučiť funkčne odpovedať na otázky súvisiace s časom, ktoré sa začínajú ČO SA STALO PREDTÝM.

Rozvíjame slovnú zásobu, pozornosť, logické myslenie a jemnú motoriku.

Niekedy chcete od dieťaťa vedieť, čo sa vlastne stalo, že plače, čo sa vlastne stalo predtým ako... pomocou tejto 10 stranovej pomôcky spolu s deviatimi zalaminovanými kartičkami sa môžeme učiť časovú súvislosť pri tvorbe "príbehu".. Tričko je čisté, keď sme ho vytiahli z práčky. Ale čo sa stalo predtým? (Tričko bolo špinavé). Takto sa pomocou vizualizácie odpovedí učíme pojem o čase a spájame si otázku ČO SA STALO PREDTÝM do súvislosti s tým, čo chceme od dieťaťa vedieť. Ku každej knižke pridávame vlastnú "tabuľku", kde môžete použiť svoje vlastné fotky, alebo obrázky, aby ste sa naučili to, čo používate a potrebujete aj vy doma.

Knižku spolu s kartičkami posielame vo vrecúškach, aby sa Vám pri používaní nezapatrošili :).


Kategória Slovná zásoba