Učíme sa odpovedať na otázky - 224 kariet

€14.20

Sada 224 kariet, pri ktorej sa učíme odpovedať na otázky Aké? Kde? Čo robí?

Deti s problémami v oblasti komunikácie správnym nácvikom a vizualizáciou slov rýchlejšie pochopia podstatu otázky a správnu reakciu ako odpoveď. 

ČO ROBÍ?
80 kariet s odpoveďami na otázku Čo robí? a následnú vizualizáciu spojenia podstatného mena a slovesa. Napríklad - "chlapec číta", "medveď spí", "žaba skáče".. 
Učíme sa skloňovať slovesá a dvojslovné spojenie.

AKÉ?
96 kariet rozdelených farebným okrajom na tri typy odpovedí. Učíme sa správne skloňovať prídané mená - napr. žltá, žltý, žlté... veľký, veľká, veľké..
Odpoveď je vizualizovaná prídavným menom a podstatným menom v správnom tvare ("modré auto", "modrý dom", "modrá lopta") a odpovedať dvojslovným spojením.

KDE?
48 kariet s vizualizáciou predložiek, pomocou ktorých sa učíme odpovedať na otázku - Kde je? - dvojslovným spojením. "Pod stolom", "Na poličke", "Pred dverami".

Veľkosť kariet je 6,5 x 8 cm. Posielame v uzatvárateľných vrecúškach pre lepšiu skladovateľnosť. 

Kategória Slovná zásoba