Učíme sa odpovedať na otázky - KTO, ČO, KOĽKO

€6.60

Poďme sa spolu naučiť funkčne odpovedať na otázky začínajúcimi KTO, ČO a KOĽKO.

Na tejto trinásťstranovej pomôcke spolu s 32 zalaminovanými kartičkami sa učíme odpovedať na otázky, ktoré si vizualizujeme a učíme sa funkčne odpovedať, čo sa prejaví aj v bežnom živote. Otázky sú kladené tak, aby ste mohli pomocou kartičiek s dieťaťom priložiť správnu odpoveď, ktorú častokrát používame aj v reálnom živote. Zameriavame sa na osoby, počty a predmety ako odpovede.

Knižku spolu s kartičkami posielame vo vrecúškach, aby sa Vám pri používaní nezapatrošili :).

https://youtu.be/ZplyoqFqnsQ

Kategória Slovná zásoba