Vyskladaj vetu - 50 kariet

€15.50

Poďme sa naučiť vyskladať vetu. 
 
50 laminovaných kariet formátu A5, ktoré môžete použiť na čítanie viet. Obsahujú rôzne obrázky, ktoré sa učíme pomenovať. Každé slovo je vizualizované, takže poslúži na pomenovanie a ak sa učíte slabiky, môžete vetu rovno vyskladať.
Obrázok rozstrihajte a dieťatko skladá vetu a zároveň aj obrázok.

Rozvíjame slovnú zásobu, komunikáciu a čitateľské zručnosti. Ak neskôr už deti nebudú potrebovať vizualizovať jednotlivé slová, môžete spodnú časť odstrihnúť.

S láskou vyrobené pre všetky naše deti.
Posielame v uzatvárateľných vrecúškach.

Kategória Slovná zásoba