Vyskladajme slovo

€6.80

Naučme sa spolu z písmen skladať slovo.

Táto hra obsahuje 60 predlôh - karty s políčkami, kde deti dopĺňajú písmenká. Podľa úrovne znalosti dieťatka môžete hru prispôsobiť a tvoriť slová podľa obrázkov, ktoré poznajú.
Obsahuje 20 trojpísmenkových, 20 štvorpísmenkových a 20 päťpísmenkových slov :).

Spoznávaním písmen hravou formou sa deti učia efektívnejšie abecedu a čitateľské zručnosti.

Predlohy spolu s písmenkami zasielame v uzatvárateľných vrecúškach kvôli lepšej uskladniteľnosti.
Kategória Rozvoj čítania