Naše centrum vzniklo v roku 2016 s cieľom poskytovať kvalitné terapie 

pre deti s oneskoreným vývinom, narušenou komunikačnou schopnosťou, 

ADHD, ADD, poruchami správania a poruchami autistického spektra.  

Prioritou pre nás bola aj práca s rodičmi, aby tí vedeli, čo sa s ich dieťaťom deje
a prečo reaguje tak, ako reaguje.  

Rodičia by mali vedieť, ako majú pracovať doma a ako správne cvičiť, aby 
sa výsledky dostavili.


Každú terapiu "šijeme na mieru" konkrétnemu dieťatku, na základe jeho individuálnych možností a schopností. 

Neexistuje niečo, čo pomáha univerzálne všetkým. 

 Pre nás sú dôležité aj záujmy dieťatka, jeho koníčky a obľúbené veci, 

okolo ktorých postavíme celú terapiu.  

Dieťa sa zabáva a popri tom pracuje, čo si častokrát neuvedomuje :).