Terapie a protokoly "šijeme na mieru" pre konkrétne dieťa na základe
jeho schopností a zručností. Staviame na tom, čo dieťa zvláda, čo ho
baví a čo robí rado.

Pracujeme s

Aplikovanou behaviorálnou analýzou (ABA)

,

pri ktorej využívame rôzne protokoly.Počas terapie sa sústreďujeme na získavanie nových zručností,
ktoré dieťa využíva aj v praktickom živote. 

Tento nácvik zručností praktizujeme nenásilnou formou, pri ktorom
dieťa pociťuje úspech. Využívame metódu bezchybného učenia, či 
už ide o samoobslužné činnosti, komunikáciu alebo akúkoľvek činnosť,
ktorú ešte nevie zvládnuť samo.


Dôraz kladieme na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, ktorá úzko súvisí s celkovým rozvojom dieťaťa.

Aj pri týchto cvičeniach postupujeme systematicky a využívame protokoly spracované pre konkrétneho klienta. Aj naoko "ťažká" činnosť sa postupom času a nácvikom stáva zvládnutou.Prispôsobujeme sa individuálnym možnostiam našich malých klientov. Pracujeme pri stole, ale takisto aj v prirodzenom prostredí, kde si dieťa nacvičené zručnosti rýchlo osvojí.

Pri svojej práci využívame prvky senzorickej integrácie a pracujeme so všetkými zmyslami. 

 Rodičia od nás dostávajú "domáce úlohy". Presne vedia súbor cvikov, ktorým sa majú počas týždňa venovať. Takisto je pre nás dôležité, aby vedeli cieľ, ktorý sledujeme a presné prevedenie týchto cvičení.

Domáce úlohy skladáme na základe požiadaviek rodičov, ich priorít, čomu sa chcú venovať a v čom má dieťa ešte rezervy.V ponuke našich terapií je aj kraniosakrálna osteopatia. Deti nepreťažujeme, každý z nás po určitom výkone potrebuje pauzu :).

Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna dotyková masáž, ktorá prináša zlepšenie psychického a fyzického stavu, navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj. Povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela.

Má široké využitie ako pre dospelých, tak aj deti. Našim deťom prispôsobujeme terapiu ich individuálnym možnostiam a výdrži.

Terapeut sa jemne dotýka tela a hlavy klienta, celá masáž je veľmi príjemná a uvoľňujúca. Po terapii sa človek cíti veľmi pokojne.