Rozvoj grafomotoriky - Dokresli druhú polovicu

€4.80

Chcete rozvíjať grafomotoriku a predstavivosť hravou formou? Naša 10 stranová pomôcka formátu A4 je pripravená pre tých, ktorí s cvičeniami na správny úchop a kreslenie ešte len začínajú. 

Na každej strane je obrázok, ktorému chýba druhá časť.. Tá je len jemne naznačená, aby dieťatko vedelo obkresliť tvar a neskôr ho vyfarbiť.

Strany sú zalaminované, takže ich viete opakovane používať.