Rozvoj zrakového vnímania

€5.80

Táto pomôcka je určená na rozvoj zrakového vnímania, logického myslenia a pozornosti. Popri tom však samozrejme pracujeme aj na slovnej zásobe a jemnej motorike.

Knižka má 10 strán, obsahuje tabuľky, kde máme rôzne témy (tvary, zvieratká, emotikony).. Neskôr sa ale prepracujeme k písmenu "E", ktoré sa často využíva pri očnom vyšetrení našich detí, alebo detí, ktoré ešte nevedia čítať a nakoniec sa dopracujeme až k písmenám.
K pomôcke patria štyri karty, na ktorých máme jednotlivé políčka a prázdne miesto.
Finta je v tom, že dieťa si na základe prázdneho políčka v karte (napr.A4 musí nájsť, vo vodorovnej aj horizontálnej línii, čo je v danom políčku zobrazené). Na základe toho priradí k zadanému príkladu obrázok.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach.