Sada - OTÁZKY

€32.50

Častokrát nás trápi to, že nevieme od dieťaťa dostať odpoveď na jednoduché otázky. Čo takto si ich natrénovať?

Táto sada piatich pomôcok obsahuje knihy, ktoré nás učia odpovedať na otázky KDE? AKEJ FARBY? KTO? ČO? KOĽKO? ČO SA STALO PREDTÝM? ČO SA STALO POTOM? a zalaminované karty postupností, ktoré zafixuje naučené zručnosti. 
Pri tréningu rozvíjame slovnú zásobu, pozornosť, logické myslenie, jemnú motoriku a porozumenie. Aj abstraktné pojmy a otázky dieťatko takto ľahšie pochopí. 

Všetky pomôcky sú zabalené osobitne vo vrecúškach, aby sa Vám pri práci nezapatrošili. Veríme, že aj s týmito pomôckami dostanete odpovede na Vaše otázky od detí omnoho jednoduchšie, pretože im už budú rozumieť.

KDE? AKEJ FARBY?
Poďme sa spolu naučiť funkčne odpovedať na otázky začínajúcimi KDE a AKEJ FARBY. Pri tejto pomôcke rozvíjame slovnú zásobu, porozumenie, logické myslenie a jemnú motoriku.

Na tejto trinásťstranovej pomôcke spolu s 29 zalaminovanými kartičkami sa učíme odpovedať na otázky, ktoré si vizualizujeme a učíme sa funkčne odpovedať, čo sa prejaví aj v bežnom živote. Otázky sú kladené tak, aby ste mohli pomocou kartičiek s dieťaťom priložiť správnu odpoveď, ktorú častokrát používame aj v reálnom živote. Zameriavame sa na miesta ako odpovede a pri určení farieb na konkrétny predmet na obrázku.

https://youtu.be/J5vsPIb9JC8

KTO? ČO? KOĽKO?
Na tejto trinásťstranovej pomôcke spolu s 32 zalaminovanými kartičkami sa učíme odpovedať na otázky, ktoré si vizualizujeme a učíme sa funkčne odpovedať, čo sa prejaví aj v bežnom živote. Otázky sú kladené tak, aby ste mohli pomocou kartičiek s dieťaťom priložiť správnu odpoveď, ktorú častokrát používame aj v reálnom živote. Zameriavame sa na osoby, počty a predmety ako odpovede.

https://youtu.be/ZplyoqFqnsQ

ČO SA STALO PREDTÝM?
Niekedy chcete od dieťaťa vedieť, čo sa vlastne stalo, že plače, čo sa vlastne stalo predtým ako... pomocou tejto 10 stranovej pomôcky spolu s deviatimi zalaminovanými kartičkami sa môžeme učiť časovú súvislosť pri tvorbe "príbehu".. Tričko je čisté, keď sme ho vytiahli z práčky. Ale čo sa stalo predtým? (Tričko bolo špinavé). Takto sa pomocou vizualizácie odpovedí učíme pojem o čase a spájame si otázku ČO SA STALO PREDTÝM do súvislosti s tým, čo chceme od dieťaťa vedieť. Ku každej knižke pridávame vlastnú "tabuľku", kde môžete použiť svoje vlastné fotky, alebo obrázky, aby ste sa naučili to, čo používate a potrebujete aj vy doma.

ČO SA STANE POTOM?
Niekedy dieťaťu chcete povedať, že urobíme toto a toto a POTOM pôjdeme tam a tam. Ale pochopiť to, je druhá vec. Aj preto prinášame túto 13 stranovú pomôcku spolu s 12 zalaminovanými kartičkami, na ktorej trénujeme časovú súvislosť pri tvorbe "príbehu. Chlapec spadol, mal poranené koleno... čo sa stalo POTOM? Obviazali sme koleno.

 Takto sa pomocou vizualizácie odpovedí učíme pojem o čase a spájame si otázku ČO SA STALO POTOM do súvislosti s tým, čo chceme od dieťaťa vedieť, alebo čo mu chceme povedať. Ku každej knižke pridávame vlastnú "tabuľku", kde môžete použiť svoje vlastné fotky, alebo obrázky, aby ste sa naučili pochopiť budúci čas aj vo svojom vlastnom prostredí.


POSTUPNOSTI:
Sada ručne maľovaných kariet - 14 typov zalaminovaných obrázkov. Dieťa ukladá obrázky podľa postupnosti (ako to bolo ďalej). Na obrázkoch sú znázornené predmety a zvieratá, s ktorými sa dieťa stretáva aj v bežnom živote. Takto sa učí jednotlivé kroky, ktoré využije aj pri tvorbe vety a spájaní časových súvislosti. Na začiatku Vám možno práca s týmito kartičkami nepôjde najľahšie, uvidíte ale, že ak dieťatko pochopí princíp, odzrkadlí sa to aj v jeho komunikácii a porozumení.


Kategória Slovná zásoba