Tvoríme dvojslovné spojenia

€14.80

Máte už v repertoári jednoslovné pomenovania a chcete sa pohnúť ďalej?
Poďme teda spolu nacvičovať opisné dvojslovné spojenia. Táto sada obsahuje 125 kariet na tvorbu dvojslovných spojení, zameraných na:

1. Prídavné mená 
Tvoríme dvojslovné spojenia - prídavné meno a podstatné meno zamerané na správne skloňovanie a farby. Obsahuje 35 kariet s rôznymi farbami (napr. ŽLTÁ hviezda, ŽLTÝ kvet, ŽLTÉ slnko). 
Najprv správne pomenujeme daný predmet a pomocou vizualizácie spolu s dieťaťom spájame dve slovíčka.

2. Podstatné meno a sloveso
Zamerané na správne spájanie podstatného mena a slovesa - napríklad - MAČKA SPÍ.. Najprv správne pomenujeme obrázok a potom tvoríme spolu dvojslovné spojenie ukazovaním na jednotlivé časti spojenia Mačka a Spí. Obsahuje 30 kariet s rôznymi slovnými spojeniami.

3. Množné číslo
Učíme sa skloňovať jednotlivé slová pomocou vizualizácie. Jedna Sliepka, Dve Sliepky. Obsahuje 60 kariet s rôznymi obrázkami, s ktorými sa deti stretávajú na pomenovanie a uvedomenie si množstva a skloňovania slov.

Správnym nácvikom a vizualizáciou si dieťa ľahšie uvedomí slovné spojenia a začne ich používať aj v bežnom živote.

Posielame v uzatvárateľných vrecúškach.